XiaZai001

 找回密码
 立即注册
查看: 41424|回复: 304

[美剧] [毒枭 第三季] Narcos Season 3 (2017) [全10集] [本季终] [中英字幕]

  [复制链接]
发表于 2017-9-1 19:59:24 | 显示全部楼层 |阅读模式


编剧: 克里斯·布兰卡托 / Carlo Bernard
主演: 佩德罗·帕斯卡 / 达米安·阿尔卡扎 / 阿尔维托·阿曼 / 迈克尔·斯塔尔·大卫 / 马特·惠伦 / Raymond Ablack / Mauricio Cujar / Efrén Valladares / Francisco Denis / Pêpê Rapazote
类型: 剧情 / 动作 / 犯罪
制片国家/地区: 美国
语言: 英语
首播: 2017-09-01(美国)
季数: 3
集数: 10
又名: 缉毒特警 / 毒枭风云
IMDb链接:tt6038952
豆瓣链接:26869684
剧情简介:

  Netflix宣布一次性续订《毒枭》三四两季,第三季将于2017年播出。

第一季  |  第二季  |  第三季

下载地址:

人人影视:

毒枭.Narcos.S03E01.中英字幕.WEBrip.720p-人人影视 (617MB).torrent (12.85 KB, 下载次数: 931)
毒枭.Narcos.S03E02.中英字幕.WEBrip.720p-人人影视 (558MB).torrent (11.68 KB, 下载次数: 685)
毒枭.Narcos.S03E03.中英字幕.WEBrip.720p-人人影视 (661MB).torrent (13.75 KB, 下载次数: 984)
毒枭.Narcos.S03E04.中英字幕.WEBrip.720p-人人影视 (593MB).torrent (12.38 KB, 下载次数: 675)
毒枭.Narcos.S03E05.中英字幕.WEBrip.720p-人人影视 (682MB).torrent (14.18 KB, 下载次数: 784)
毒枭.Narcos.S03E06.中英字幕.WEBrip.720p-人人影视 (645MB).torrent (13.42 KB, 下载次数: 734)
毒枭.Narcos.S03E07.中英字幕.WEBrip.720p-人人影视 (570MB).torrent (11.93 KB, 下载次数: 702)
毒枭.Narcos.S03E08.中英字幕.WEBrip.720p-人人影视 (583MB).torrent (12.19 KB, 下载次数: 748)
毒枭.Narcos.S03E09.中英字幕.WEBrip.720p-人人影视.v2 (528MB).torrent (11.1 KB, 下载次数: 703)
毒枭.Narcos.S03E10.中英字幕.WEBrip.720p-人人影视 (588MB).torrent (12.29 KB, 下载次数: 759)

----------------------------------电驴链接----------------------------------

毒枭.Narcos.S03E01.中英字幕.WEBrip.720p-人人影视.mp4 (617 MB)
毒枭.Narcos.S03E02.中英字幕.WEBrip.720p-人人影视.mp4 (558.19 MB)
毒枭.Narcos.S03E03.中英字幕.WEBrip.720p-人人影视.mp4 (661.62 MB)
毒枭.Narcos.S03E04.中英字幕.WEBrip.720p-人人影视.mp4 (593.33 MB)
毒枭.Narcos.S03E05.中英字幕.WEBrip.720p-人人影视.mp4 (682.92 MB)
毒枭.Narcos.S03E06.中英字幕.WEBrip.720p-人人影视.mp4 (645.14 MB)
毒枭.Narcos.S03E07.中英字幕.WEBrip.720p-人人影视.mp4 (570.46 MB)
毒枭.Narcos.S03E08.中英字幕.WEBrip.720p-人人影视.mp4 (583.93 MB)
毒枭.Narcos.S03E09.中英字幕.WEBrip.720p-人人影视.v2.mp4 (528.41 MB)
毒枭.Narcos.S03E10.中英字幕.WEBrip.720p-人人影视.mp4 (588.36 MB)

----------------------------------百度网盘----------------------------------

S01E01:https://pan.baidu.com/s/1c1UP8Fu 密码: ex4q
S01E02:https://pan.baidu.com/s/1kVIazgN 密码: fth4
S01E03:https://pan.baidu.com/s/1slyRvbf 密码: mkt9
S01E04:https://pan.baidu.com/s/1jIKeyZs 密码: acta
S01E05:https://pan.baidu.com/s/1jI3P0I6 密码: us6z
S01E06:https://pan.baidu.com/s/1o8cDe10 密码: web6
S01E07:https://pan.baidu.com/s/1bpETmKB 密码: 2d58
S01E08:https://pan.baidu.com/s/1c1yfoU 密码: 9z9e
S01E09:https://pan.baidu.com/s/1o8l06D0 密码: bf78
S01E10:https://pan.baidu.com/s/1qYRtVJI 密码: 5h83

-------------------------------------------------------------------------------

FIX字幕侠:

Narcos.S03E01.720p.FIX字幕侠 (857MB).torrent (17.47 KB, 下载次数: 108)    百度网盘
Narcos.S03E02.720p.FIX字幕侠 (775MB).torrent (15.87 KB, 下载次数: 109)    百度网盘
Narcos.S03E03.720p.FIX字幕侠 (927MB).torrent (18.83 KB, 下载次数: 82)    百度网盘
Narcos.S03E04.720p.FIX字幕侠 (829MB).torrent (16.92 KB, 下载次数: 73)    百度网盘
Narcos.S03E05.720p.FIX字幕侠 (948MB).torrent (19.24 KB, 下载次数: 80)    百度网盘
Narcos.S03E06.720p.FIX字幕侠 (898MB).torrent (18.27 KB, 下载次数: 70)    百度网盘
Narcos.S03E07.720p.FIX字幕侠 (788MB).torrent (16.12 KB, 下载次数: 82)    百度网盘
Narcos.S03E08.720p.FIX字幕侠 (806MB).torrent (16.47 KB, 下载次数: 85)    百度网盘
Narcos.S03E09.720p.FIX字幕侠 (740MB).torrent (15.18 KB, 下载次数: 68)    百度网盘
Narcos.S03E10.720p.FIX字幕侠 (799MB).torrent (16.33 KB, 下载次数: 67)    百度网盘

----------------------------------电驴链接----------------------------------

Narcos.S03E01.720p.FIX瀛楀箷渚�.mp4 (857.29 MB)
Narcos.S03E02.720p.FIX瀛楀箷渚�.mp4 (775.21 MB)
Narcos.S03E03.720p.FIX瀛楀箷渚�.mp4 (927.79 MB)
Narcos.S03E04.720p.FIX瀛楀箷渚�.mp4 (829.64 MB)
Narcos.S03E05.720p.FIX瀛楀箷渚�.mp4 (948.63 MB)
Narcos.S03E06.720p.FIX瀛楀箷渚�.mp4 (898.29 MB)
Narcos.S03E07.720p.FIX瀛楀箷渚�.mp4 (788.17 MB)
Narcos.S03E08.720p.FIX瀛楀箷渚�.mp4 (806.23 MB)
Narcos.S03E09.720p.FIX瀛楀箷渚�.mp4 (740.57 MB)
Narcos.S03E10.720p.FIX瀛楀箷渚�.mp4 (799.12 MB)

-------------------------------------------------------------------------------

720P 片源:

Narcos.S03E01.720p.WEB.x264-STRiFE.torrent (91.31 KB, 下载次数: 155)
Narcos.S03E02.720p.WEB.x264-STRiFE.torrent (92.48 KB, 下载次数: 111)
Narcos.S03E03.720p.WEB.x264-STRiFE.torrent (127.01 KB, 下载次数: 105)
Narcos.S03E04.720p.WEB.x264-STRiFE.torrent (108.83 KB, 下载次数: 75)
Narcos.S03E05.720p.WEB.x264-STRiFE.torrent (93.11 KB, 下载次数: 72)
Narcos.S03E06.720p.WEB.x264-STRiFE.torrent (100.06 KB, 下载次数: 85)
Narcos.S03E07.720p.WEB.x264-STRiFE.torrent (98.97 KB, 下载次数: 65)
Narcos.S03E08.720p.WEB.x264-STRiFE.torrent (101.6 KB, 下载次数: 79)
Narcos.S03E09.720p.WEB.x264-STRiFE.torrent (92.95 KB, 下载次数: 61)
Narcos.S03E10.720p.WEB.x264-STRiFE.torrent (105.16 KB, 下载次数: 73)
Narcos.S03.720p.NF.WEB.DD5.1.x264-NTb (12.58GB).torrent (64.25 KB, 下载次数: 198)   中文字幕

720P 片源  繁中字幕:

Narcos.S03E01.The.Kingpin.Strategy.720p.NF.WEB-DL.DD5.1.x264-NTb.mkv (1.13 GB)
Narcos.S03E02.The.Cali.KGB.720p.NF.WEB-DL.DD5.1.x264-NTb.mkv (1.15 GB)
Narcos.S03E03.Follow.the.Money.720p.NF.WEB-DL.DD5.1.x264-NTb.mkv (1.58 GB)
Narcos.S03E04.Checkmate.720p.NF.WEB-DL.DD5.1.x264-NTb.mkv (1.35 GB)
Narcos.S03E05.MRO.720p.NF.WEB-DL.DD5.1.x264-NTb.mkv (1.16 GB)
Narcos.S03E06.Best.Laid.Plans.720p.NF.WEB-DL.DD5.1.x264-NTb.mkv (1.24 GB)
Narcos.S03E07.Sin.Salida.720p.NF.WEB-DL.DD5.1.x264-NTb.mkv (1.23 GB)
Narcos.S03E08.Convivir.720p.NF.WEB-DL.DD5.1.x264-NTb.mkv (1.26 GB)
Narcos.S03E09.Todos.Los.Hombres.del.Presidente.720p.NF.WEB-DL.DD5.1.x264-NTb.mkv (1.16 GB)
Narcos.S03E10.Going.Back.to.Cali.720p.NF.WEB-DL.DD5.1.x264-NTb.mkv (1.31 GB)

1080P 片源:

Narcos.S03E01.1080p.WEB.x264-STRiFE.torrent (87.64 KB, 下载次数: 242)
Narcos.S03E02.1080p.WEB.x264-STRiFE.torrent (84.22 KB, 下载次数: 140)
Narcos.S03E03.1080p.WEB.x264-STRiFE.torrent (118.29 KB, 下载次数: 105)
Narcos.S03E04.1080p.WEB.x264-ELUDE.torrent (96.51 KB, 下载次数: 96)
Narcos.S03E05.1080p.WEB.x264-ELUDE.torrent (81.25 KB, 下载次数: 91)
Narcos.S03E06.1080p.WEB.x264-ELUDE.torrent (92.01 KB, 下载次数: 162)
Narcos.S03E07.1080p.WEB.x264-STRiFE.torrent (91.74 KB, 下载次数: 72)
Narcos.S03E09.1080p.WEB.x264-ELUDE.torrent (86.13 KB, 下载次数: 61)
Narcos.S03E10.1080p.WEB.x264-ELUDE.torrent (97.62 KB, 下载次数: 82)
Narcos.S03.1080p.NF.WEB.DD5.1.x264-NTb (23.21GB).torrent (59.4 KB, 下载次数: 514)   中文字幕

1080P 片源 繁中字幕

Narcos.S03E01.The.Kingpin.Strategy.1080p.NF.WEB-DL.DD5.1.x264-NTb.mkv (2.18 GB)
Narcos.S03E02.The.Cali.KGB.1080p.NF.WEB-DL.DD5.1.x264-NTb.mkv (2.09 GB)
Narcos.S03E03.Follow.the.Money.1080p.NF.WEB-DL.DD5.1.x264-NTb.mkv (2.94 GB)
Narcos.S03E04.Checkmate.1080p.NF.WEB-DL.DD5.1.x264-NTb.mkv (2.4 GB)
Narcos.S03E05.MRO.1080p.NF.WEB-DL.DD5.1.x264-NTb.mkv (2.02 GB)
Narcos.S03E06.Best.Laid.Plans.1080p.NF.WEB-DL.DD5.1.x264-NTb.mkv (2.29 GB)
Narcos.S03E07.Sin.Salida.1080p.NF.WEB-DL.DD5.1.x264-NTb.mkv (2.28 GB)
Narcos.S03E08.Convivir.1080p.NF.WEB-DL.DD5.1.x264-NTb.mkv (2.45 GB)
Narcos.S03E09.Todos.Los.Hombres.del.Presidente.1080p.NF.WEB-DL.DD5.1.x264-NTb.mkv (2.14 GB)
Narcos.S03E10.Going.Back.to.Cali.1080p.NF.WEB-DL.DD5.1.x264-NTb.mkv (2.43 GB)

字幕:

Narcos.S03.2160p.NF.WEBRip.DD5.1.x264-NTb.中文字幕.zip (588.47 KB, 下载次数: 485)
Narcos.S03E01.The.Kingpin.Strategy.720p.NF.WEB-DL.DD5.1.x264-NTb.中英字幕.rar (233.34 KB, 下载次数: 73)
Narcos.S03E02.The.Cali.KGB.720p.NF.WEB-DL.DD5.1.x264-NTb.中英字幕.rar (221.8 KB, 下载次数: 50)
Narcos.S03E03.Follow.the.Money.720p.NF.WEB-DL.DD5.1.x264-NTb.中英字幕.rar (302.39 KB, 下载次数: 60)
Narcos.S03E04.Checkmate.720p.NF.WEB-DL.DD5.1.x264-NTb.中英字幕.rar (199.12 KB, 下载次数: 52)
Narcos.S03E05.MRO.720p.NF.WEB-DL.DD5.1.x264-NTb.中英字幕.rar (233.08 KB, 下载次数: 51)
Narcos.S03E06.Best.Laid.Plans.720p.NF.WEB-DL.DD5.1.x264-NTb.中英字幕.rar (247.61 KB, 下载次数: 50)
Narcos.S03E07.Sin.Salida.720p.NF.WEB-DL.DD5.1.x264-NTb.中英字幕.rar (218.81 KB, 下载次数: 55)
Narcos.S03E08.Convivir.720p.NF.WEB-DL.DD5.1.x264-NTb.中英字幕.rar (193.66 KB, 下载次数: 65)
Narcos.S03E09.Todos.Los.Hombres.del.Presidente.720p.NF.WEB-DL.DD5.1.x264-NTb.中英字幕.rar (196.28 KB, 下载次数: 59)
Narcos.S03E10.Going.Back.to.Cali.720p.NF.WEB-DL.DD5.1.x264-NTb.中英字幕.rar (208.88 KB, 下载次数: 69)


回复

使用道具 举报

发表于 2018-2-25 18:16:23 | 显示全部楼层
thanks!!!!!
回复

使用道具 举报

发表于 2018-2-25 18:26:14 | 显示全部楼层
感谢分享最新精彩影片!!!!!!!
回复

使用道具 举报

发表于 2018-2-25 18:31:39 | 显示全部楼层
thanks!!!!!!!!!
回复

使用道具 举报

发表于 2018-2-26 03:27:20 | 显示全部楼层
好神奇呀
回复

使用道具 举报

发表于 2018-2-26 07:11:40 | 显示全部楼层
啦啦啦啦啦啦啦
回复

使用道具 举报

发表于 2018-2-26 07:56:44 | 显示全部楼层
简直停不下来
回复

使用道具 举报

发表于 2018-2-26 07:57:13 | 显示全部楼层
简直停不下来!
回复

使用道具 举报

发表于 2018-2-26 11:24:16 | 显示全部楼层
一直追的,不知道第四季还有没有了,导演被杀了
回复

使用道具 举报

发表于 2018-4-16 00:10:47 | 显示全部楼层
很好的剧,戏剧化的同时又很写实
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

Processed in 0.037097 second(s), 23 queries , Gzip On, Memcache On.

若本站收录的资源无意侵犯了您的权益,请发邮件至:[email protected]

快速回复 返回顶部 返回列表